Het internet biedt ons mogelijkheden die enkele decennia geleden ondenkbaar waren. Net als met de televisie daarvoor het geval was, is de beloofde verheffing van het volk uitgebleven. Het internet is verworden tot een middel dat onze geest afstompt en ons bombareerd met informatie die tegen onze natuur en tegen onze waarheid ingaat. Dinghal biedt een tegengeluid dat gevormd wordt vanuit een etnonationalistisch oogpunt.

Een groot gemis in veel media welke ons welgezind is, is vermaak. Het is niet mogelijk of wenselijk om ten alle tijde bloedserieuze politieke tirades af te steken. Momenteel proberen wij een goede balans te vinden tussen het plaatsen van inhoudelijke politieke opniniestukken en luchtiger vermaak.
Bedenk wel, luchtig vermaak waarover wij zullen berichten voldoen aan bepaalde standaarden. De cultureel marxistische kanker waarmee veel media het volk van de Nederlanden al decennia proberen te infecteren zullen wij buiten de deur houden.

Dinghal is een verzamelplaats. Wij zijn niet zozeer een nieuwssite, er zijn al talloze alternatieven. Wij bieden mensen de mogelijkheid opiniestukken te plaatsen. Iedereen die interesse heeft in het schrijven van een artikel voor ons nodigen wij dan ook van harte uit dat te doen.

over ons