» » januari
Mosley’s 10 punten van Fascisme

Sir Oswald Mosley is een vrij onbekend vertegenwoordiger van het Fascisme in Nederland en Vlaanderen. Terwijl hij toch een man was met krachtige Fascistische ideeën. Hij werd eind negentiende eeuw geboren in Engeland, en begon op jonge leeftijd aan zijn … Lees meer

Waarom Japan multiculturalisme weigert

https://www.youtube.com/watch?v=Z3BYCK-3jPc Korte video van Black Pigeon Speaks die toelicht waarom Japan weigert om mee te doen aan de waanzin van massa-immigratie en multiculturaliteit.