Op 26 juli 1581 ondertekenden de Staten-Generaal het plakkaat van verlatinghe, waarmee zij officieel het gezag van de Spaanse koning Filips II verwierpen. Het wordt gezien als de onafhankelijksheidsverklaring van de Nederlanden.

Het plakkaat was een keerpunt in de tachtigjarige oorlog, omdat hiermee voor het eerst het (goddelijk) recht van de Habsburgse monarchie om over de Nederlanden te heersen expliciet werd verworpen.