×

De Turner dagboeken

Auteur: Andrew Macdonald (een pseudoniem van William Pierce

Categorie: Fictie, roman

Tags: revolutie, alternatieve geschiedenis, Amerika

Jaar van eerste uitgave: 1978

Aantal woorden: 92.897

Samenvatting:

In de Turner dagboeken lezen we het fictieve dagboek van Earl Turner, lid van The Order -geinspireerd op de werkelijk bestaande organisatie in het noordwesten van Amerika- en een van de centrale figuren in de rassenoorlog die in het boek centraal staat.

×

88 Voorschriften

Auteur: David Eden Lane

Categorie: Politiek, filosofie

Tags: revolutie, manifest, ideologie, blank nationalisme

Jaar van eerste uitgave: onbekend

Aantal woorden: 3.972

Samenvatting:

88 voorschriften (Engels: 88 precepts) is een essay dat geschreven is door David Lane, een van de grondleggers van de organisatie The Order. David Lane schreef dit werk tijdens het uitzitten van een 190-jarige gevangschap. Het is een essay dat handelt over natuurrecht, religie, politiek en de betekenis die zij hebben, of zouden moeten hebben, voor Blanke mensen. In het essay worden ook richtlijnen beschreven voor het verzekeren, beschermen en behouden van Blanke territoriale imperatieven. De 88 voorschriften is een werk dat grote bekendheid geniet onder blanke seperatisten, en dat iedereen zou moeten lezen.

×

Een zoon van God

Auteur: Savitri Devi

Categorie: Filosofie, esoterie

Tags: geschiedenis, religie, Egypte, oudheid, esoterisch Hitlerisme

Jaar van eerste uitgave: 1946

Aantal woorden: 109.698

Samenvatting:

Een zoon van God: het leven en de filosofie van Achnaton, koning van Egypte is een gedetailleerd verslag van het leven van Achnaton, de belangrijke Egyptische monotheïst. Sigmund Freud speculeerde dat Achnaton de historische Mozes was, die we allemaal kennen uit de bijbelverhalen.

×

De redelijkheid van de klassieke retorica

Auteur: Antoine Braet

Categorie: Filosofie, argumentatieleer, oudheid

Tags: retorica, argumentatiesoorten, redevoeringen, argumentatieschema's

Jaar van eerste uitgave: 2007

Aantal woorden: 143.347

Samenvatting:

De redelijkheid van Klassieke Retorica bevat een ongewone kijk op de klassieke retorica. Deze wordt nu niet gezien als een verzameling opportunistische adviezen om een zaak hoe dan ook te winnen, maar als een vroege bijdrage aan het opstellen van 'regels voor redelijke discussies'. Klassiek-retorische begrippen als stasis (geschil- of bewijslastpunt), enthymeem (enkelvoudige argumentatie), argumentatieve topen (argumentatieschema's) en schijnbare of foutieve argumentaties (drogredenen) worden geduid als evenzovele voorlopers van noties uit de moderne normatieve argumentatietheorie.

Deze visie wordt ontwikkeld via een analyse van drie representatieve klassieke werken: de anonieme Rhetorica ad Alexandrum (rond 340 v. Chr.), de Rhetorica van Aristoteles (ongeveer 330 v. Chr.) en de retorica van Hermagoras van Temnos (iets na 150 v. Chr. geschreven, verloren gegaan, maar grotendeels te reconstrueren).

×

Nederland en het nieuwe Europa

Auteur: Arnold Meijer

Categorie: Politiek

Tags: Fascisme, tweede wereldoorlog, Nederland

Jaar van eerste uitgave: 1940

Aantal woorden: 7.285

Samenvatting:

Een kort essay dat handelt over de toekomst die Nederland tegemoet kan gaan in een Europa dat gedomineerd wordt door Fascistische politiek. Alhoewel dit essay uitgaat van een situatie die verre van werkelijkheid is in het hedendaagse Europa, geeft het een goed beeld van de manier waarop Fascisme uit het volk kan voortkomen en het volk tot grotere hoogte kan doen stijgen.

×

Over het recht om wij te zeggen

Auteur: Kees Schuyt

Categorie: Sociologie

Tags: Identiteit, Nederland

Jaar van eerste uitgave: 2009

Aantal woorden: 87.143

Samenvatting:

De verhoudingen tussen generaties bij de aankomende vergrijzing en de groepstegenstellingen tussen meerderheid- en minderheidsgroepen in onze democratische rechtsstaat komen aan de orde. Over het recht om ‘wij’ te zeggen behandelt ook de wijze waarop de samenleving met deze tegenstellingen omgaat. Deze bundel beschrijft de multiculturele samenleving vanuit een sociologische invalshoek en staat stil bij het begrip ‘cultuur’, dat oorspronkelijk betrekking had op beschaving en ontplooiing. De auteur schetst drie strategieën waarmee een samenleving met culturele conflicten kan omgaan zonder toevlucht te nemen tot grove generalisaties en polarisaties. Het belang van de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit wordt belangrijker geacht dan het uitdragen van collectieve identiteiten.

×

De kwestie Europa

Auteurs: Jos de Beus & Jaenette Mak

Categorie: Sociologie, Politiek

Tags: Europa, Nederland, politiek en overheid

Jaar van eerste uitgave: 2009

Aantal woorden: 74.832

Samenvatting:

Nederlandse en Europese beleidsvorming gaan steeds vaker hand in hand. Op welke wijze werkt dit door in het gedrag van de Nederlandse overheid, politieke partijen, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties? En hoe beïnvloedt hun handelen de publieke beeldvorming over Europa? Uniek interview materiaal en historische media analyse tonen aan dat Nederland in vergelijking met andere Europese landen slechts schoorvoetend het Europese perspectief opneemt in de openbare sfeer. Hoewel politici en journalisten daarbij met een beschuldigend vingertje naar elkaar wijzen, wijten beiden dit aan een gebrekkige politisering van Europese vraagstukken. Met het oog op de aankomende verkiezingen van het Europees Parlement rijst dan ook de vraag of hier binnenkort verandering in valt te verwachten?

×

10 punten van Fascisme

Auteur: Oswald Mosley

Categorie: Politiek,

Tags: Fascisme, ideologie, Verenigd Koninkrijk

Jaar van eerste uitgave: 1933

Aantal woorden: 1.092

Samenvatting:

Om mensen te introduceren tot het Fascistische wereldbeeld schreef Mosley in 1933 "Fascism explained: 10 points of Fascist policy". In dit korte werk zet hij de punten van Fascisme uiteen zoals die van toepassing waren in het Verenigd Koninkrijk van zijn tijd.

×

De maskers van Odin

Auteur: Elsa-Brita Titchenell

Categorie: Religie

Tags: Noorse mythologie, heidendom

Jaar van eerste uitgave: 2005

Aantal woorden: 86.202

Samenvatting:

Dit boek ontsluit een tijdcapsule die eeuwenlang verzegeld is geweest en onthult oeroude kennis uit een tijd waarin wetenschap, filosofie en religie één waren. Door de heldere vertaling van de belangrijkste liederen van de Poëtische of Oudere Edda en de toelichtingen en aantekeningen van Elsa-Brita Titchenell kunnen we de tijdloze wijsheid van de skalden (leraren) beter gaan begrijpen. De verhalen over goden en helden, elfen en dwergen, reuzen en levensbomen worden met behulp van theosofische sleutels ontcijferd. Zo krijgt de lezer een ruimer begrip van de kosmische visie in de Oud-Noorse mythologie.

×

De puinhopen van acht jaar paars

Auteur: Pim Fortuyn

Categorie: Politiek

Tags: Politiek, Nederland, samenleving

Jaar van eerste uitgave: 2002

Aantal woorden: 61.404

Samenvatting:

Toen het eerste paarse kabinet in 1994 aantrad, leek het er even op dat er een frisse wind zou gaan waaien en dat de collectieve sector op de schop zou gaan. Maar behalve op het gebied van de overheidfinanciën (Zalmnorm) en de zedelijkheidswetgeving (homohuwelijk, euthanasie en abortus), is er volgens Pim Fortuyn vooral niet geregeerd. "Het publieke domein en de collectieve sector verkeren na twee paarse kabinetsperiodes dan ook in een kritieke toestand. De wachtlijsten in de gezondheidszorg zijn lang, het onderwijs bevindt zich in een zorgwekkende toestand, de veiligheid laat te wensen over, het Openbaar Bestuur heeft zijn geloofwaardigheid verloren, en ga zo nog maar even door." In dit boek onderwerpt Pim Fortuyn de toestand van de collectieve sector na acht jaar Paars bewind aan een genadeloze analyse.

×

Zoon van de weduwenaar

Auteur: Miguel Serrano

Categorie: Esoterie

Tags: Esoterisch Hitlerisme

Jaar van eerste uitgave: 2003

Aantal woorden: 7.635

Samenvatting:

Dit werk is een korte inleiding in het esoterisch Hitlerisme. Het raakt aan het verborgen esoterische pad van het Nazisme, een moeilijk pad dat leidt naar de Germaanse Heilige Graal.