De noordwest romans zijn een serie romans geschreven door Harold Covington. Deze romans spelen zich af in het Amerika van de nabije toekomst, waar de politieke correctheid dusdanig ver is doorgeslaan dat blanken zich niet langer afzijdig kunnen houden. Als gevolg van de terreur die politieke correctheid is ontstaat het Noordwestelijke Vrijwilligers Leger, dat als doel heeft het vestigen van een nieuwe staat in het noordwesten van Amerika, voor exclusieve bewoning door blanken. De Amerikaanse overheid wil dit niet laten gebeuren, en dus volgt er een bloedige terreurcampagne.

De romans zijn erg goed geschreven, en al is het fictie, het laat om een goede manier zien welke mogelijkheden er zijn om in opstand te komen tegen een staat waarvan het handelen rechtstreeks ingaat tegen de belangen van het volk. De romans zoals hier opgenomen zijn allen in het Engels.

the brigade

Amerika in de decennia van de 21st eeuw is de hel op aarde geworden. Er is een enorme werkloosheid, ongecontroleerde immigratie, overzeese oorlogen en bezetting van landen die voldoende oliereserves hebben om interessant te zijn. Totale corruptie in een politiek correcte politiestaat, de gelegaliseerde moord van ouderen en het verlies van sociale zekerheden hebben onhoudbare wanhoop gecreeerd en hebben het dagelijks leven voor veel mensen tot een nachtmerrie gemaakt.

Uiteindelijk hebben Amerikanen er genoeg van, en in het noordwesten komen zij in opstand. Geleid door verbitterde Irak veteranen, ex-gevangenen, tieners en gewone arbeiders die tot wanhoop gedreven zijn sluiten zij zich in Portland en langs de kust van Oregon aan bij De Brigade.

open pdf

a mighty fortress

In de nabije toekomst staat Amerika op klappen. Amerika wordt eindeloos uitgeput door nutteloze oorlogen tegen allerlei Islamitische landen waar maar geen einde aan lijkt te komen. Tegerlijkertijd wordt het land verscheurd door een bloedige binnenlandse terroristische opstand in het noordwesten, geleid door Blanke milities. Tegelijkertijd klinkt in het zuidwesten van het land een roep om afafhankelijkheid van de Latijns-Amerikaanse bevolking. De economie, de overheid en het justitieel apparaat bezwijken haast onder het gewicht. Amerika is blut en staat op het punt om volledig uiteen te vallen. Daarenboven worden ze geconfronteerd met een naderend Arabisch offensief in het Midden-Oosten. Uiteindelijk heeft de federale overheid geen keus meer, en moeten zij de onderhandelingen met de binnenlandse terroristen aangaan. Er wordt een vredesconferentie belegd in de stad Longview.

Cody brock is een straatjongen uit Seatle, weggelopen van huis op zestienjarige leeftijd om zich aan te sluiten bij Het Noordwestelijke Vrijwilligersleger. Overdag is hij een normale scholier, maar in de avonduren is hij onderdeel van een dodelijke eenheid. Door een samenloop van omstandigheden wordt hij uitgenodigd om deel te nemen aan de belangrijkste diplomatieke missie van de eeuw.

open pdf

a distant thunder

Shane Ryan is een verkeerde man. Verkeerd ras. Verkeerd geslacht. Verkeerde sociale klasse. Verkeerde houding. Amerika in de nabije toekomst is een kil, hard land, in het bijzonder in het onherbergzame noordwesten. Er woedt oorlog in het Midden-Oosten, jonge mensen zijn dienstplichtig, de economie lijkt eindelijk finaal de geest te hebben gegeven, hebzucht en corruptie telen wierig en de top van het land is incompetent of gewoon dom. De arme jeugd van de arbeidersklasse die in de trailer parks wonen staan achterin de rij voor alles.

Amerika heeft Shane Ryan genaaid, en hij betaald Amerika met gelijke munt terug. Hij sluit zich aan bij het Noordwestelijke Vrijwilligersleger, een terroristische organisatie die ten doel heeft het omverwerpen van de overheid van de Verenigde Staten en het stichten van een onafhankelijke etnostaat. Amerika zal de bittere les leren dat wat men zaait, men ook zal oogsten.

open pdf

the hill of ravens

Aan de vooravond van de 22ste eeuw liggen de V.S. en Canada in puin. Eindeloze oorlogen en binnenlandse onrust hebben hun tol geëist, en de landen zijn uiteengevallen in afzonderlijke etnische, raciale en politieke enclaves.

Kolonel Donald Redmond van het Bureau van Staatsveiligheid is een van de meest meedogenloze en bekwame agenten. Op een zekere oktober morgen wordt hij door de president van de Noordwestelijke Republiek ontboden, en wordt hem een uiterst geheime opdracht gegeven. Er dreigt een lijk uit de kast te komen waarvan men had gehoopt dat het in het bloedige verleden van de Republiek zou blijven. Deze lang verborgen gebleven waarheid kan mogelijk de hele morele en politieke fundamenten van de Republiek ondermijnen. Maar Donald Redmond is hoe dan ook vastberaden om de waarheid boven tafel te krijgen.

open pdf

2 Responses

    • The Brigade is best tof om te lezen hoor, de rest heb ik niet gelezen.
      Zou goed zijn om een Nederlandse variant van zo’n soort verhaal te hebben, moet er alleen wel iemand zijn die he wil schrijven

Comments are closed.