De identitaire beweging is een beweging die strijdt voor het behoud van nationale identiteit en een terugkeer naar traditionele waarden. De beweging kwam in 2002 op in Frankrijk, en is daar nog steeds duidelijk aanwezig. Het zwaartepunt van de groep lijkt vooral uit anti-islamitisch sentiment te bestaan. In Nederland en Vlaanderen is de beweging ook actief, al zij het in mindere mate dan in Frankrijk. Kijk ook eens op de websites van het Nederlandse Identitair Verzet en het Vlaamse Generatie Identiteit.

De Oostenrijker Markus Willinger schreef in 2013 een werk getiteld: “Generatie Identiteit: Een oorlogsverklaring tegen de ’68ers”. Generatie identiteit wordt vooral gezien als het oprichtingsmanifest van de identitaire beweging in Oostenrijk, maar schetst tevens een beeld van de uitgangspunten van de identitaire beweging in andere landen.

In generatie identiteit wordt in 41 korte hoofdstukken uiteengezet hoe de ideologie van de identitairen er uit ziet, waarbij met name wordt stilgestaan bij de enorme fouten die de generatie van ’68 gemaakt heeft, en de manieren waarop hun puinhopen kunnen worden opgeruimd. Naast politieke standpunten wordt ook stilgestaan bij meer existentiële aangelegenheden die voor veel jonge Europeanen herkenbaar zullen zijn. Om met de woorden van Markus Willinger zelf te spreken: dit is geen manifest, dit is een oorlogsverklaring.

Hieronder is een volledige vertaling van dit werk te downloaden.
Voor de duidelijkheid: dit manifest bevat niet noodzakelijk politieke standpunten die overeenkomen met de onze.

2 Responses

Comments are closed.