George Lincoln Rockwell werd geboren op 9 maart 1918, en hij was de man die in de jaren 1950 het nationaalsocialisme in Amerika nieuw leven inblies.

Toen hij zich als twintiger ging verdiepen in de politiek rezen er al snel allerlei vragen. Hij had vernomen dat de aanval van Engeland op Duitsland werd gerechtvaardigd door de aanval van Hitler op Polen. Maar hoe zat het dan met de Sovjet-Unie, dat Polen op hetzelfde moment binnenviel? Waarom geen Engelse oorlogsverklaring tegen de Sovjet-Unie? Zou dat kunnen komen doordat de regering daar in joodse handen was? Wie was er verantwoordelijk voor de samenzwering van stilte over deze en andere vragen? Hij besloot grimmig om het uit te zoeken. En later, toen de feiten geleidelijk aan op hun plaats vielen en zich een volledig beeld begon af te tekenen, ontstond er een smerig beeld, en zag hij voor zichzelf een onontkoombare verplichting.

Die verplichting kreeg uiteindelijk de vorm van de Amerikaanse nazi partij. Met provocatieve acties wist George Lincoln Rockwell zijn kleine nationaalsocialistische beweging onder de aandacht te brengen bij het Amerikaanse publiek. Al snel kreeg hij de bijnaam de “Amerikaanse Hitler”, en constante lastercampagnes vielen hem ten deel.

George Lincoln Rockwell

Door grote toewijding en opoffering van zijn kant, kreeg George Lincoln Rockwell het voor elkaar om uit het apathische Amerikaanse publiek een kleine, maar hechte groep nationaalsocialisten te vormen. Aan zijn inspanningen kwam een tragisch einde toen George Lincoln Rockwell op 25 augustus 1967 werd vermoord door een voormalig lid van zijn eigen groep.

William Luther Pierce, oprichter van de National Alliance, heeft Rockwell enige jaren gekend, en heeft een korte biografie over deze beruchte Amerikaan geschreven, waarvan hieronder de Nederlandse vertaling te downloaden is.