Nationaalsocialisme. Het biologische wereldbeeld is een essay dat in 1987 geschreven werd door de Deen Povl Riis-Knudsen.

We groeien allemaal op in een wereld waarin we opzettelijk vervreemd zijn van alle natuurlijke normen en waarden. Een wereld waarin we hebben geleerd dat alles relatief is, en dat de grens tussen waarheid en leugen niet bestaat, omdat er geen absoluutheid is en alles afhangt van de manier waarop je er naar kijkt. In deze waardeloze wereld leven mensen in een mentaal vacuüm, zonder contact met de echte wereld, de onverbiddelijke biologische wetten, en absolute morele en sociale verplichtingen, en het is onvermijdelijk dat het nationaalsocialistische idee wordt ervaren als een onbegrijpelijk en vreemd element in zo’n wereld.

Nationaalsocialisme moet de opvattingen en de morele normen van alle heersende ideologieën afwijzen, en dit leidt natuurlijk tot een kloof in begrip die moeilijk te overbruggen is, simpelweg omdat er geen gemeenschappelijk referentiekader is tussen nationaalsocialisten en mensen waarvan het denken wordt bepaald door de ideeën van de huidige orde. Nationaalsocialisme betekent een absolute, onherroepelijke en compromisloze strijd tegen de filosofische grondslagen van de hele heersende wereldorde.

In Nationaalsocialisme. Het biologische wereldbeeld wordt uitgelegd op welke manier het nationaalsocialisme in de kern de toepassing is van de natuurwetten op politieke, culturele, sociale en economische omstandigheden. Daarnaast wordt uitgelegd wat de gevolgen van zo’n ideologische strijd zijn. Povl Riis-Knudsen is een van de belangrijkste naoorlogse auteurs die op een heldere manier schrijft over nationaalsocialisme. Veel van het denken van Riis-Knudsen ligt in dezelfde lijn als het werk van Savitri Devi.

One Response

Comments are closed.