noordras en religie

In het Nederlandse taalgebied zijn redelijk wat werken verschenen die vandaag de dag als “fout” worden gezien, Noordras en religie is een van die werken. Vaak zijn dit -zoals Noordras en religie- werken die in de periode van de tweede wereldoorlog geschreven zijn door hen die op zijn minst sympathiek tegenover het Nationaalsocialisme stonden. Jan Coenraad Nachenius is een van de personen die een aantal werken heeft geschreven die we niet zouden moeten vergeten, maar helaas zijn uitgevers over het algemeen weinig genegen om herdrukken van Fascistische of nationaalsocialistische werken op de markt te brengen.

Noordras en religie is een aardig werk van Nachenius, waarin hij de relatie tussen ras en religie verkent. Wij hebben dit werk enigszins herzien om de leesbaarheid voor de moderne lezer te vergroten. Dat wil zeggen: de opmaak is aangepast aan onze digitale tijdperk en het ouderwets aandoende taalgebruik is aangepast, waarbij de aanpassingen met name zien op gewijzigde spellingsregels. De zinsbouw zelf is zoveel mogelijk intact gelaten.

Het werk is hieronder te downloaden als pdf en als epub.