Wotansvolk is een kort essay dat David Lane schreef tijdens het uitzitten van een levenslange gevangenisschap voor zijn deelname aan de revolutionaire activiteiten van The Order, ook wel bekend als Der Brüder Schweigen. In het essay zet David Lane beknopt uiteen hoe hij de plek van Wotansvolk als een raciaal geïnspireerde religie ziet.

Meer werk van David Lane en informatie over The Order is te vinden op: http://www.davidlane1488.com. Daarnaast vind je bij ons de Nederlandse vertalingen van “88 voorschriften” en “Over polygamie“.

Wotansvolk

Een objectieve bestudering van de geschiedenis zal aantonen dat religie een van de belangrijkste krachten, zo niet de belangrijkste kracht is in het vormen van onze omstandigheden en onze lotsbestemming. Een religie kan een volk redden of vernietigen, hetgeen voornamelijk afhankelijk is van de structuur ervan en van de motieven van de vertegenwoordigers van de religie. Fundamenteel voor elk religie is de god, of de goden of godinnen. Zij zijn hetgeen dat de religieuze entiteit onderscheid van de seculiere entiteit. Het geloof dat men de wil dient van een hogere macht die vertegenwoordigt wordt door de ‘god’ is een motiverende kracht die mannen en vrouwen geïnspireerd heeft daden te verrichten die ver uitstijgen boven het gangbare. En het is zeker dat velen het ultieme offer hebben gemaakt door hun leven te geven in dienst van de wil van de Goden. Als iemand die als zijn eigen bestaansreden het voortbestaan ​​van zijn eigen ras heeft, heb ik letterlijk duizenden uren studie en reflectie besteed aan de religieuze leringen die het Arische ras beïnvloeden. In deze verhandeling wil ik laten zien waarom ik geloof in een hogere kracht die mensen “God” noemen en waarom Wotanisme, Odinisme, Wodenisme de beste vertegenwoordiging van die kracht is. In andere artikelen heb ik aangetoond waarom een ​​Bijbelse godsdienst onverenigbaar is met rassenoverleving, dus dat zal hier niet het onderwerp zijn, behalve een korte samenvatting: ten eerste, voor de tijd van Bijbelse religie was het Arische ras veilig in zijn naties en verzekerd van zijn bestaan, en ook dominant in de toen bekende wereld. Vandaag, na bijna 2000 jaar Bijbelse religie, waaronder inquisities, de duistere middeleeuwen, de slachting van en moord op miljoenen in de naam van Jezus, ziet het Arische ras zich tegenwoordig geconfronteerd met de haast zekerheid van uitsterven. De effecten moeten nu groter zijn dan het ‘wat had kunnen zijn als we maar…’. Ten tweede, een volk verheffende godsdienst moet een God van het hele volk volgen, niet een persoonlijke God die het individu voordeel in het vooruitzicht stelt.

Ten derde moet een volkse religie vruchtbaarheid onderwijzen, en niet ‘seks is zondig’ en vrouwelijke haat (zoals Paulus in Korinthiërs 7:1, Johannes in Openbaring 14:4 en Jezus in Mattheüs 5:28). Ik zou kunnen blijven doorgaan, maar het doel is mijn religie te bevorderen, niet anderen aan te vallen. Ik ben gevraagd waarom, gezien mijn oordeel over de Bijbelse godsdienst, dat ik het atheïstische concept, bekend als de Kerk der Schepper (heden bekend als “the creativity movement”), niet onderschrijf. Ik heb bewondering uitgesproken voor die delen van Creativity-leringen die waardevol lijken, maar ik ben net zomin atheïst als dat ik een Theïst ben, of bijbels religieus ben. In de traditie van de oudsten en van vele grote denkers van ons ras ben ik een Deïst. Ik spreek de woorden van veel grotere denkers dan ikzelf, en ik zie een intelligente motiverende kracht door het heelal en achter de wetten der natuur.

Onze Noorse voorouders hebben compromisloze intellectuele integriteit getoond toen zij toegegeven hebben dat er nog dingen buiten ons begrip liggen. Eeuwigheid, oneindigheid, de oorsprong van materie, energie en soorten zijn vandaag de dag nog steeds onderwerpen van onderzoek. Zoals bij andere religies, naties en leringen, gebruikte onze Wotanistische voorouders symbolen om abstracte concepten te vertegenwoordigen. Alvader vertegenwoordigde de onkenbare mysteries van oneindigheid en eeuwigheid. Echter, in tegenstelling tot de beoefenaars van priesterschap in Bijbelse religie, deden de Wotanisten niet alsof ze voor God zouden spreken. De goden spreken rechtstreeks tot elke man of vrouw door het bewijs van de wetten der natuur. Het hele doel van priesterschap is om de priester of de mensen die hij vertegenwoordigt in staat te stellen om macht uit te oefenen over anderen. De kracht van de preekstoel en van het ‘Goddelijk Recht op Regering’ berust op de woorden ‘God zei’ en een aanspraak op superieure, directe toegang tot God. Wotanisten verwerpen de hele filosofie van een man die dwang over andere uitoefent. Voor Wotanisten vertegenwoordigen de Goden en Godinnen met namen als Wotan of Woden, Thor, Frigga en Sif de krachten van de natuur, vruchtbaarheid en edele voorouders. Zij zorgen voor koppeling tussen verleden, heden en toekomst. Hun daden zijn gelijkenissen die moed en andere Arische deugden leren. Zelfs een verraderlijke God, zoals Loki, leert ons lessen over de gevaren van interne subversie. Met betrekking tot ‘geloof’ in een God of een betrokken intelligente kracht in het heelal, is het wenselijk dat wij het woord ‘geloof’ opnieuw definiëren. Geloof kan blind vertrouwen zijn, wat het teken van onwetendheid is en waarmee de gelovige ergens toe gebracht kan worden, zoals schapen die naar het slachthuis worden geleid. Een constructief geloof is een conclusie die gebaseerd op het beste beschikbare bewijs, waar dit bewijs onvoldoende is om een ​​feitelijke verklaring te waarborgen. Ik geloof in de God van mijn begrip, maar een feitelijke verklaring of eisen dat anderen in met mijn geloof zouden instemmen zou intellectueel oneerlijk zijn. De Bijbelse creationisten en de evolutionisten hebben jarenlang over hun overtuigingen gekibbeld. Zoals gebruikelijk beschouwt niemand andere alternatieven, zoals intelligente begeleiding in een evolutionair proces, of een soort genetische bouwkunde of andere mogelijkheden. Tot aan de grenzen van mijn mogelijkheden heb ik geprobeerd een evolutiemogelijkheid te vinden als antwoord op het hele leven. Maar het zal gewoon niet werken zonder intelligente interventie. Ik heb veel gelezen over evolutie en biologie. Nergens kan ik een adequate verklaring vinden voor de ontwikkeling van man en vrouw van dezelfde soort. Gedurende alle lange dissertaties over cellulaire delingen en de groei van steeds complexere organismen is er nooit een rationele, aanvaardbare verklaring van wanneer de eerste man de eerste vrouw bevruchtte of hoe ze apart ontwikkelden, maar toch compleet werden en elkaar nodig hadden. Voorts vertellen moderne genetici ons dat een ras van mensen niet van een enkel paar kan afstammen omdat de inteelt hen zou vernietigen. Zo worden we geconfronteerd met het noodzakelijke uitgangspunt dat tal van paren van identieke mannen en vrouwen op dezelfde tijd in de eeuwigheid van de tijd evolueerden.

Darwinistische evolutionisten verklaren ons ook dat Blanke mensen slechts negers zijn die het aeonen geleden vanuit Afrika naar het noorden migreerden en dat we daar in het koude noordelijke klimaat een lichte huid, licht haar en blauwe ogen ontwikkelden. Maar door hun eigen leringen van natuurlijke selectie, is het eerste dat we zouden moeten hebben ontwikkeld een vacht van bont om ons te beschermen tegen de kou. Blauwe of groene ogen, lichte huid of licht haar zijn geen behoeften of eigenschappen die zijn ontwikkeld als verdediging tegen een koud klimaat. Men zou bijna eindeloos kunnen blijven doorgaan met de problemen van de evolutietheorie als een willekeurige omstandigheid die alleen door natuurlijke selectie en overleving van de sterkste wordt geleid. Maar het lijkt erop dat de evolutionisten net zo doctrinair zijn geworden als de Bijbelse godsdiensten, en waarom zou je tegen een muur praten? We zouden er allemaal mee moeten instemmen dat wij onder de wetten der natuur vallen. Er zijn veel andere redenen om Wotanisme te overwegen, sommige concreet, sommige abstract, sommige esoterisch. Na het bestuderen van de woorden van Carl Jung, geloof ik dat de oude Goden een potentieel colossus zijn in ons collectieve onderbewustzijn. De oude Goden en de oude religie waren uitsluitend van ons en hebben dus betrekking op de ziel van ons ras. Door de mythen en legendes vinden we een link naar ons verleden en een roer voor ons ploeterende rassenschip.

Het zal voor ons nodig zijn om religie te gebruiken om onze boodschap van raciale overleving uit te leggen. Het is buitengewoon moeilijk voor onze vijanden om te ontkennen dat de aanbidding van de oude Goden een bonafide religie is, omdat het een geschiedenis heeft van minstens duizend jaar. Hierbij zou men ook kunnen overwegen dat in de rechtszalen van de bezettingsregering van een ‘religie’ zonder God snel wordt gezegd dat het geen religie en buiten de overheidsgaranties van religieuze vrijheid valt. Wotanisme heeft de autoriteit van de oudheid. Ondanks 2000 jaar van vervolging, zoals de onthoofding van 4.500 Wotanisten door Karel Martel bij een bijeenkomst van christelijke bisschoppen, woont Wotan in ons bloed. De rijke en krachtige symboliek roept onze raciale zielen. Wotanisten zijn niet onverdraagzaam. Net als anderen zetten we onze overtuigingen uiteen, en natuurlijk houdt dat ook in dat we wijzen op fouten in de overtuigingen van anderen.

Maar we excommuniceren onze naasten die andere overtuigingen hebben niet, we sluiten ze niet uit van onze gemeenschap, zolang ze het doel van raciaal behoud delen. We zouden niet “hen moeten doden die zich niet onderwerpen aan de heerschappij van onze God” zoals volgelingen van een uitheemse religie ons en miljoenen van onze verwanten hebben aangedaan. Robert J. Matthews was een Wotanist en de beste man die ik heb gekend. In Valhalla wacht hij op degenen van ons die voor het leven van het Volk vechten. Ik denk niet dat hij er om geeft of je een atheïst, een christen of een wotanist bent, maar alleen dat je Blank en Trots bent. Maar zoals ik het zie: zijn Goden zijn de Goden van het Volk en zij zijn mijn Goden.

David Lane

2 Responses

Comments are closed.