Is de aanpak van de lone wolf werkbaar?

Er zijn veel problemen met Blanke nationalistische organisaties. Er is bureaucratie, onbetwistbare loyaliteit aan een charismatische leider, of lidmaatschapslijsten, die in de handen van de verkeerde mensen kunnen komen, en natuurlijk het gevaarlijkste aspect; infiltratie. Om deze moeilijkheden te vermijden, hebben sommige blanke nationalisten de optie van de “lone wolf” omarmd. In principe is dit het concept dat ons ras zich kan bevrijden uit de klauwen van de huidige machtsstructuur door geïsoleerde maar toegewijde individuen die doen wat nodig is om het systeem omver te werpen, of op zijn minst het systeem te verzwakken tot op het punt dat het systeem niet langer kan functioneren.

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een haalbare optie, maar als het op de proef wordt gesteld, denk ik niet dat het een werkbare optie is. Mijn eerste bezwaar tegen het idee van lone wolf is dat lone wolves nooit tot consensus zouden kunnen komen over wat het einddoel moet zijn. De afgelopen jaren hebben we vaak “READ SIEGE” voorbij kunnen zien komen op verschillende plekken. En al heeft de aanpak van leiderloos verzet z’n merites, het heeft een erg belangrijke beperking: het is een aanpak die gericht is op vernietiging. En wat voor soort maatschappij gaan we bouwen op de ruïnes van de modernistische leugenwereld die we neerhalen? Veel blanke volkeren zijn zeer individualistisch, en tenzij we gedwongen worden tot een soort van consensus over een ideologie of een economisch platform, zouden we het nooit eens kunnen worden over iets substantieels.

Er is behoefte aan een gemeenschappelijke visie op een toekomst die we willen creëren. We zijn vandaag de dag al veel te individualistisch en het laatste dat we nodig hebben is een beweging van “lone wolves” met ideeën die in strijd zijn met elkaars waarden. Het ongebreidelde individualisme is een van de dingen die we willen vernietigen, en dat gaat niet door louter als individuen te handelen.

Het is mijn vaste overtuiging dat in het nieuwe tijdperk van het internet, noch de lone wolf benadering, noch de strikte organisatorische aanpak haalbare opties zijn. De beste hoop die we vandaag de dag hebben zijn websites die een eenduidige boodschap naar buiten brengen, en mensen daarnaast de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te treden. We kunnen onmiddellijk onze boodschap van de Waarheid de hele wereld inzenden via onze computers en onze mobiele telefoons, spreken met de vele toegewijde en deskundige hosts die 24 uur per dag onvermoeibaar voor ons werken. De “lone wolf” aanpak of de aanpak van groepen als de “NVU” zijn in de huidige omstandigheden allebei niet in staat om een maatschappelijke kanteling te bewerkstelligen.

Een hoopvolle toekomst schuilt in de eerste plaats in de succesvolle vorming van gemeenschappen van gelijkgestemden. Online gemeenschappen zijn daar een voorbeeld van, maar zouden altijd een beginpunt moeten zijn voor gemeenschapsvorming in de echte wereld. Dus ga op zoek naar die brug die van de online wereld naar de echte wereld leidt, en dan is de eerste belangrijke stap gezet.

5 Responses

 • Ik kan mij zeer wel vinden in dit korte duidelijke bericht,u geeft hierbij enkele zaken aan,echter over het vervolg word niets vermeld.

  Zo merkt u terecht op dat eenlingen of organisaties die veelal voor hoofdzakelijk eigen verheerlijking bezig zijn niet werken.Wel kunnen dergelijke organisaties of eenlingen zaken onder de aandacht brengen die door een bredere beweging gedragen worden.Dit zou naar mijn mening nut kunnen hebben,mits dergelijke eerder benoemde gevallen zaken bij de wortel aanpakken en het daadwerkelijke probleem benoemen.Echter dat doen ze niet,dus ze draaien om de brei heen en zijn daarmee van geen tot weinig nut voor het geheel.

  Samen komen met gelijkgestemde is een goede zaak,doe dat zelf ook op regelmatige basis.Aansluiting vinden tussen gelijkgestemde groepen/organisaties is een andere zaak,de ene groep vertrouwd de andere niet/over bijzaken word anders gedacht.Dus komt zoiets moeilijk van de grond,en zal het daarmee bij kleine initiatieven blijven.Wat op zich geen collectieve oplossing zal aandragen,vandaar ben ik voor het systeem onder een leider/orgaan dat het voortouw neemt om de neuzen een kant op te krijgen.

  Groet Johan

 • Florida Georgia Line is my favourite country music band. Headliners Tyler Hubbard and Brian Kelley are those guys that could make anyone sing along with them. It’s the reason I like to attend their shows. And – that’s surprisingly beatiful – in 2019 they have CAN’T SAY IT AIN’T COUNTRY TOUR which covers all the USA towns and cities. For tickets info visit [url=https://fgltour.com]Florida Georgia Line Concert Tour[/url].

 • Luke Bryan is my favourite US contry singer. His strong voice takes me away from all problems of this planet and I can enjoy my life and listen songs created by his voice. Now he is going on a tour this year. The concerts scheduled for this year, up to the 12th of October. Tickets are available for all men and women with different income. If you love contry music, then you must visit at least one of his concert. All tour dates are available at the [url=https://lukebryantourdates.com]Luke Bryan tour 2019[/url]. Visit the website and make yourself familiar with all powerful Luke Bryan concerts in 2020!

 • Florida Georgia Line is my favourite country music band. Headliners Brian Kelley and Tyler Hubbard are those guys that can make anyone sing along with them. That’s why I like to attend their shows. And – that’s surprisingly wonderful – in 2019 they have CAN’T SAY IT AIN’T COUNTRY TOUR which covers all the US towns and cities. For concert info visit [url=https://fgltour.com]Florida Georgia Tour Schedule[/url].

 • Breaking Benjamin is my favourite band of 2000s. Breaking Benjamin had so many hits! The ones I remember are ‘The Diary of Jane’, ‘Tourniquet’ and, of course their hit ‘So Cold’. These are real masterpieces, not fake like today! And it is sooo good that Breaking Benjamin have a tour in 2019! So I’m going to attend Breaking Benjamin concert in 2020. The full list is here: [url=https://breakingbenjaminconcerts.com]https://breakingbenjaminconcerts.com[/url]. Click on it and maybe we can even visit one of the Benjamin’s together!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.