Is de aanpak van de lone wolf werkbaar?

Er zijn veel problemen met Blanke nationalistische organisaties. Er is bureaucratie, onbetwistbare loyaliteit aan een charismatische leider, of lidmaatschapslijsten, die in de handen van de verkeerde mensen kunnen komen, en natuurlijk het gevaarlijkste aspect; infiltratie. Om deze moeilijkheden te vermijden, hebben sommige blanke nationalisten de optie van de “lone wolf” omarmd. In principe is dit het concept dat ons ras zich kan bevrijden uit de klauwen van de huidige machtsstructuur door geïsoleerde maar toegewijde individuen die doen wat nodig is om het systeem omver te werpen, of op zijn minst het systeem te verzwakken tot op het punt dat het systeem niet langer kan functioneren.

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een haalbare optie, maar als het op de proef wordt gesteld, denk ik niet dat het een werkbare optie is. Mijn eerste bezwaar tegen het idee van lone wolf is dat lone wolves nooit tot consensus zouden kunnen komen over wat het einddoel moet zijn. De afgelopen jaren hebben we vaak “READ SIEGE” voorbij kunnen zien komen op verschillende plekken. En al heeft de aanpak van leiderloos verzet z’n merites, het heeft een erg belangrijke beperking: het is een aanpak die gericht is op vernietiging. En wat voor soort maatschappij gaan we bouwen op de ruïnes van de modernistische leugenwereld die we neerhalen? Veel blanke volkeren zijn zeer individualistisch, en tenzij we gedwongen worden tot een soort van consensus over een ideologie of een economisch platform, zouden we het nooit eens kunnen worden over iets substantieels.

Er is behoefte aan een gemeenschappelijke visie op een toekomst die we willen creëren. We zijn vandaag de dag al veel te individualistisch en het laatste dat we nodig hebben is een beweging van “lone wolves” met ideeën die in strijd zijn met elkaars waarden. Het ongebreidelde individualisme is een van de dingen die we willen vernietigen, en dat gaat niet door louter als individuen te handelen.

Het is mijn vaste overtuiging dat in het nieuwe tijdperk van het internet, noch de lone wolf benadering, noch de strikte organisatorische aanpak haalbare opties zijn. De beste hoop die we vandaag de dag hebben zijn websites die een eenduidige boodschap naar buiten brengen, en mensen daarnaast de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te treden. We kunnen onmiddellijk onze boodschap van de Waarheid de hele wereld inzenden via onze computers en onze mobiele telefoons, spreken met de vele toegewijde en deskundige hosts die 24 uur per dag onvermoeibaar voor ons werken. De “lone wolf” aanpak of de aanpak van groepen als de “NVU” zijn in de huidige omstandigheden allebei niet in staat om een maatschappelijke kanteling te bewerkstelligen.

Een hoopvolle toekomst schuilt in de eerste plaats in de succesvolle vorming van gemeenschappen van gelijkgestemden. Online gemeenschappen zijn daar een voorbeeld van, maar zouden altijd een beginpunt moeten zijn voor gemeenschapsvorming in de echte wereld. Dus ga op zoek naar die brug die van de online wereld naar de echte wereld leidt, en dan is de eerste belangrijke stap gezet.

3 Responses

 • Ik kan mij zeer wel vinden in dit korte duidelijke bericht,u geeft hierbij enkele zaken aan,echter over het vervolg word niets vermeld.

  Zo merkt u terecht op dat eenlingen of organisaties die veelal voor hoofdzakelijk eigen verheerlijking bezig zijn niet werken.Wel kunnen dergelijke organisaties of eenlingen zaken onder de aandacht brengen die door een bredere beweging gedragen worden.Dit zou naar mijn mening nut kunnen hebben,mits dergelijke eerder benoemde gevallen zaken bij de wortel aanpakken en het daadwerkelijke probleem benoemen.Echter dat doen ze niet,dus ze draaien om de brei heen en zijn daarmee van geen tot weinig nut voor het geheel.

  Samen komen met gelijkgestemde is een goede zaak,doe dat zelf ook op regelmatige basis.Aansluiting vinden tussen gelijkgestemde groepen/organisaties is een andere zaak,de ene groep vertrouwd de andere niet/over bijzaken word anders gedacht.Dus komt zoiets moeilijk van de grond,en zal het daarmee bij kleine initiatieven blijven.Wat op zich geen collectieve oplossing zal aandragen,vandaar ben ik voor het systeem onder een leider/orgaan dat het voortouw neemt om de neuzen een kant op te krijgen.

  Groet Johan

 • Zithromax Gonorrhea And Chlamydia Treatment Levitra Generique Pharmacie Cialis 20mg Indications [url=http://hxdrugs.com]cialis tablets for sale[/url] Buy Generic Viagra Overnight Shipping Cialis Generico E Originale

 • The cleaning business accomplishes cleaning of rooms of various dimensions and configurations.

  The firm’s experts provide cleansing with the aid of modern-day innovations, have unique devices, as well as likewise have certified cleaning agents in their arsenal. Along with the above advantages, red wines supply: positive prices; cleaning quickly; excellent quality outcomes; more than 100 positive reviews. Cleaning up workplaces will assist maintain your office in order for the most effective work. Any kind of company is incredibly essential atmosphere in the group. Cleaning up solutions that can be gotten inexpensively currently can assist to organize it and offer a comfortable area for labor.

  If required, we leave cleaning the cooking area 2-3 hrs after positioning the order. You obtain cleaning as soon as possible.

  We offer expert [url=https://maidservicenyc.pro/]maid service company[/url] for personal customers. Making use of European tools and certified devices, we attain optimal results as well as give cleansing in a short time.

  We provide discounts for those that make use of the solution for the first time, along with positive regards to cooperation for regular customers.

  Our pleasant group provides you to obtain familiarized with favorable terms of teamwork for business clients. We responsibly approach our activities, clean making use of specialist cleaning products as well as specialized devices. Our staff members are trained, have clinical books and also recognize with the nuances of eliminating complicated and also hard-to-remove dirt from surface areas.

  We supply high-grade cleaning for large business and tiny firms of numerous directions, with a discount rate of as much as 25%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.