Wie we zijn #4

Jagers maken de eerste kunst en muziek

Blanke jagers in de ijstijd maakten de eerste kunst en muziek

Late paleolithicum begon met raciale revolutie

national alliance logo

Download de volledige serie als e-boek:

Dertigduizend jaar geleden ging Europa het laatste deel van een opeenvolging van ijstijden in die een miljoen jaar duurde. Eigenlijk was het gedurende een paar duizend jaar rond die tijd relatief mild, met een gemiddelde temperatuur die de temperatuur van vandaag nadert. Deze milde periode was een breuk tussen de vroegere en latere delen van de Wuerm-ijstijd.

Ruw milieu

Tegen de tijd dat de ijstijd geassocieerd met de Wuerm-ijstijd tot het laatste maximum was gestegen, ongeveer 25.000 jaar geleden, bedekte een grote ijslaag van honderden meters dik Schotland, het grootste deel van Ierland, heel Scandinavië behalve de oostkust van Denemarken, Noord-Duitsland, de Baltische staten, het noorden van Polen en het noordwesten van Rusland. Daarnaast bedekten afzonderlijke Alpengletsjers grote delen van de bergachtige regio’s van Europa.

Grote gebieden in Europa die niet bedekt waren, waren zo koud dat ze alleen uit een boomloze, met struikgewas bedekte toendra bestonden. Slechts in een paar delen van Europa was er zware bebossing tijdens het laatste maximum van de Wuerm-ijstijd.

Al meer dan 10.000 jaar benaderde het klimaat van Europa dat van het noorden van Alaska vandaag, tot ongeveer 12.000 jaar geleden het ijs opnieuw begon te wijken en de bossen in het kielzog ervan opstonden.

Het leven was in zo’n omgeving, meestal hard en veeleisend, hoewel tijdens mildere periodes de ijskoude normale temperaturen onderbroken werden, en onze voorouders ondergingen hun laatste periode van ontwikkeling.

Stimulus van het noorden

Het is al eerder gezegd in deze serie, maar het is de moeite waard om te herhalen: de verschillende populaties van mensen en submensen die in verschillende delen van de wereld leefden, waren onderworpen aan verschillende omgevingen tijdens hun evolutie. De ijzige omstandigheden die in Europa en Noord-Azië gedurende de laatste anderhalf miljoen jaar bestonden, bereikten nooit de tropische gebieden van de aarde. Alleen in de gematigde zone van het noorden van de aarde werden de mens en zijn voorgangers onderworpen aan de herhaalde klimaatveranderingen die verband hielden met de opmars en terugtrekking van de grote ijskappen en, nog belangrijker, de eeuwige eisen van het winterseizoen.

De relatief constante en gematigde leefomstandigheden in de tropen stelde de inwoners daar niet bloot aan de strenge selectieve druk die in het noorden werd uitgeoefend. De slechte planner, de inefficiënte werker en de onverantwoordelijke luilak die konden rondkomen in de seizoenloze tropen zouden omkomen in het noorden tijdens de eerste winter waarvoor hij niet de nodige voorbereidingen trof.

Achterblijvende tropen

Dus de evolutie ging veel sneller in Europa en in Noord-Azië dan in Afrika en andere tropische gebieden. Submensen staken de menselijke drempel over in Europa, driekwart miljoen jaar voordat ze dat in Afrika deden. De culturele prestaties van onze ijstijd-voorouders, die soms in het koele noordelijke bos leefden en soms op de ijskoude, boomloze toendra, bereikten een niveau dat nooit werd geëvenaard door negers, zelfs vandaag nog. Wat doorgaat voor de beeldhouwkunst en architectuur van de neger en wordt met trots hooggehouden als bewijs van het vermogen van de neger om al twee millennia geleden stenen gebouwen te bouwen en kunstvoorwerpen van brons en ijzer te maken, maar dit was geen inheemse ontwikkelding. De benodigde technologie kwam uit het noorden, eerst van de Feniciërs en de Egyptenaren, en later van de Arabieren.

En zoals we zullen zien, waren deze mediterrane cultuurdragers in Afrika eerder al de begunstigden geweest van een inventief genie dat nog verder naar het noorden bloeide. Maar we lopen vooruit ons voor op ons verhaal.

De mens in het late paleolithicum

Gedurende ongeveer 20.000 jaar tijdens het laatste hoofdstuk van de ijstijden – de periode die archeologen kennen als het late paleolithicum, of ‘laat-oude steentijd’ – leefden onze voorouders als jagers op groot wild in Europa, variërend van de Mediterrane kust tot de rand van het ijs in het noorden. Hun fysieke overblijfselen en die van hun artefacten zijn relatief overvloedig en geven ons veel informatie over hen en hun levensstijl.

Een van de meest opvallende dingen over de laat-paleolithische inwoners van Europa was hun fysieke homogeniteit. Metingen aan hun skeletachtige resten duiden op een populatie die meer raciaal homogeen is dan die van welk Europees land dan ook – en deze populatie was over een zeer lange periode verspreid over een enorm gebied in vergelijking met die van alle opgetekende menselijke geschiedenis.

Zoals men zou verwachten geeft hun nagelaten kunst een overeenkomstige mate van psychische homogeniteit aan. Een opmerkelijke overeenkomst bestaat bijvoorbeeld in grotschilderingen die te vinden zijn op locaties variërend van het Iberisch schiereiland helemaal tot aan de Oeral, een afstand van 5000 kilometer.

Sexuele dismorfie

Het was een lang, langgerekt, stevig gebouwde ras. Ze hadden smalle heupen, brede schouders, brede borstkassen en grote handen en voeten. De gemiddelde lengte van de mannetjes was bijna 175 centimeter, groter dan het gemiddelde voor elk Europees land vandaag, behalve IJsland.

Deze laat paleolithische blanke mannen en vrouwen vertoonden een grote mate van seksuele dismorfie, ofwel fysiek verschil tussen de geslachten. De gemiddelde lengte van de vrouwen was bijna vijf centimeter kleiner dan die van de mannen, en hun schedels waren niet alleen kleiner, maar vertoonden ook andere secundaire seksuele verschillen, wat resulteerde in een minder “mannelijk” en een meer “vrouwelijk” uiterlijk. Terwijl de mannen duidelijk steile gezichten hadden, hadden die van de vrouwen zachtere contouren.

Raciale variatie

De seksuele dismorfie varieert sterk in de huidige rassen. Mongoloïden hebben bijvoorbeeld relatief licht ontwikkelde secundaire geslachtskenmerken, terwijl Europeanen gemiddeld veel grotere secundaire verschillen tussen de geslachten vertonen. En tussen de subrassen van het blanke ras neemt de seksuele dismorfie toe van zuid naar noord, waarbij de mediterrane volken het minst dismorfie en de Scandinavische landen het meeste dismorfie vertonen.

Over het algemeen is een grote mate van seksuele dismorfie in een ras een aanwijzing voor een evolutionaire aanpassing aan opvallend verschillende mannelijke en vrouwelijke sociale rollen. Wanneer mannen en vrouwen een vergelijkbare levensstijl hebben, is er relatief weinig behoefte aan verschillen in fysiek gedrag, behalve in hun voortplantingsorganen. Maar in de jagersgemeenschapen van laat paleolithisch Europa gingen de mannen de bossen in of de toendra op om te jagen en te doden, en de vrouwen bleven thuis om de kinderen te verzorgen en op te voeden – en dit deden ze gedurende duizend generaties.

Ruw met grote hersenen

Laat paleolithische blanken hadden brede, ruige gezichten met grote, brede kaken, prominente kinnen en – te oordelen naar de neusholtes in hun schedels – prominente neuzen van smalle tot gemiddelde breedte. En ze hadden grote hersenen: bijna 100 kubieke centimeter groter dan het blanke gemiddelde van vandaag.

Ze waren overwegend dolichocephalisch (langhoofdig, zoals moderne Scandinaviërs en Mediterranen), hoewel dit één fysiek kenmerk was waarin de laat paleolithische populatie een aanzienlijke diversiteit vertoonde, met een grotere minderheid van mesocefale en brachycefalische (ronde, zoals moderne alpine volken) schedels in het westen dan in het oosten.

Gedurende het late paleolithicum leefde dit blanke proto-ras niet alleen in Europa, maar ook in een band die zich uitstrekte over Noord-Azië naar de Stille Oceaan. In Siberië en andere oostelijke regio’s werden ze uiteindelijk verdreven of opgeslokt door Mongoloïde volken, hoewel geïsoleerde delen daarvan zelfs tot het heden overleefden (de Ainu-bevolking van Japan lijkt een voorbeeld te zijn, maar ook zij vertonen Mongoloïde vermenging zien).

Glaciale terugtrekking

In Europa, toen de ijstijden ten einde liepen, veranderden enkele van de blanke jagers op groot wild hun manier van leven, en anderen niet, maar volgden in plaats daarvan de zich terugtrekkende gletsjers noordwaarts terwijl ze zich terugtrokken naar hun kern in de bergen van het Scandinavische schiereiland.

Noch de Noordse noch de Alpine volken van vandaag zijn fysiek identiek aan de blanken van het late paleolithicum, hoewel beide uiteindelijk met hen verwant zijn. In zowel de noordse als de alpine gebieden van Europa vindt men echter lokale populaties die in wezen van het late paleolithicum zijn. Door uit deze populaties personen te selecteren waarvan de skeletmetingen overeenkomen met die van de laat paleolithische fossielen, kunnen we een goed idee krijgen van hoe de IJstijdjagers van 25.000 jaar geleden eruit zagen.

En van hun artefacten kunnen we een goed idee krijgen van hoe ze leefden. De meeste van deze artefacten zijn gereedschappen of wapens gemaakt van bot of steen, maar er zijn ook gesneden kunstobjecten, schilderijen, haarden en resten van woningen.

Ambachtslieden en kunstenaars

Ze maakten een grote verscheidenheid aan stenen werktuigen, waaronder lange, dunne messen die werden gemaakt uit zorgvuldig voorbereide stenen kernen met een enkele, precieze klap. Zulke stenen messen waren niet helemaal onbekend in de voorgaande Neanderthaler fase van menselijke ontwikkeling, maar nu werden ze veel gebruikelijker en de technologie voor het maken van gereedschap die daarmee verbonden was, maakte verschillende stappen vooruit.

Een ander kenmerk van de laat paleolithische Europese cultuur was het uitgebreide gebruik van bot. Het werd gesneden tot naalden om mee te naaien, tot gespen en ornamenten, beeldjes, harpoenen en speerpunten, muziekinstrumenten en vele andere zaken, met behulp van stenen gereedschappen die speciaal vervaardigd waren voor dat doel.

De laat paleolithische economie was gebaseerd op kuddedieren: paarden, mammoeten, bizons en vooral rendieren. Deze dieren floreerden op de toendra en de mensen in Europa waren er bijna volledig van afhankelijk. Van hun vlees kwamen voedsel, van hun huiden kleding en omhulsels voor hun schuilplaatsen en uit hun botten gereedschappen en werktuigen.

Permanente dorpen

Sommige groepen jagers volgden blijkbaar de kuddes op hun seizoensmigraties, maar anderen vestigden zich het hele jaar door in nederzettingen. Meestal werden deze nederzettingen bezet door vijf tot twintig families (van 20 tot 100 individuen), en de woonplaatsen varieerden van hutten met een enkele familie, waarschijnlijk bedekt met dierenhuiden, tot lange huizen met meerdere gezinnen met zadeldaken. Een zo’n lang huis in het zuiden van Rusland was bijna 140 meter lang.

Ondanks de moeilijke omstandigheden ondersteunde de toendra grote kuddes en de jagers hadden blijkbaar genoeg te eten. Ze hadden duidelijk de vrije tijd – en de neiging – om zich te wijden aan niet-essentiële hobby’s, zoals kunst en muziek.

De geboorte van keramiek

Deze ijstijd-Europeanen waren inventieve mensen. In een paar duizend jaar introduceerden ze meer culturele innovaties dan in het hele voorgaande bestaan van de mensheid.

Ze leerden bijvoorbeeld om steenkool als brandstof te gebruiken. En ze leerden dat ze door het bakken van beeldjes en andere voorwerpen van klei, een veel duurzamere, waterbestendige variant verkregen. Objecten van gebakken klei die recent zijn gevonden in Dolni Vestonice, in Moravië, en op 28.000 jaar gedateerd zijn, vertegenwoordigen het eerste gebruik door de mens van de keramische technieken die zo’n belangrijke rol speelden in zijn latere culturele ontwikkeling. Tot voor kort dachten archeologen dat keramische technologie voor het eerst werd ontwikkeld door boeren in het Midden-Oosten, bijna 20.000 jaar later.

Er zijn ook aanwijzingen dat de jagers van de ijstijd op zijn minst handel dreven over afstanden van honderden kilometers.

Boogschutters in de ijstijd

Twee enorm belangrijke uitvindingen die dateren uit de afsluitingsfase van de Wuerm-ijstijd zijn de speerwerper en de boog. Ongeveer 15.000 jaar geleden leerde laat paleolithische blanken een jachtspeer met veel grotere kracht te werpen door gebruik te maken van de hefboomwerking van een stuk gesneden rendiergewei dat over het uiteinde was gehaakt. Deze uitvinding verspreidde zich geleidelijk over de wereld en de raciaal achtergebleven Australische aboriginals gebruiken vandaag de dag nog steeds speerwerpers voor de jacht.

Ongeveer 11.000 jaar geleden vonden onze Europese voorouders het tweede voortstuwende wapen ter wereld uit, de boog. Hoewel de vroegste boog die is gevonden (in Holmgard, Denemarken) slechts ongeveer 8.000 jaar oud is, zijn verzamelingen pijlen van 3.000 jaar ouder gevonden, met duidelijk herkenbare inkepingen voor een boogpees, opgegraven in Stellmoor, in de buurt van Hamburg. De boog gaf de mens een ongekend voordeel bij het jagen, omdat hij niet langer richting zijn prooi moest kruipen tot hij binnen het bereik van de speer was.

Twee hiaten in de culturele prestaties van de laat paleolithische mens zijn primair verantwoordelijk voor de beperkingen in onze kennis van hem en zijn manier van leven: hij schreef niet, en hij portretteerde zelden menselijke wezens in zijn vruchtbare kunst.

Eerste schrijven

Eigenlijk is ‘s werelds eerste schrijfwijze mogelijk verschenen in West-Europa kort na het aflopen van de laatste ijstijd, tijdens de Mesolithische periode (Midden-Stenen Tijdperk). We zullen het bewijs hiervoor bekijken in de volgende aflevering in deze serie. Maar van de IJstijden zijn er slechts een paar geometrische symbolen en patronen van stippen en krassen tot ons gekomen. Er wordt aangenomen dat sommige hiervan werden gebruikt als een middel om de tijd bij te houden en daarmee de vroegste benaderingen van een kalender vormen, maar ze geven vrijwel geen informatie aan ons.

We zijn verbaasd waarom onze ijstijd-voorouders, die een geweldige artistieke vaardigheid bezaten, deze bijna uitsluitend gebruikten om de dieren waarop ze jaagden af te beelden, en zo zelden tekeningen of houtsneden van mensen en hun activiteiten produceerden. In de weinige gevallen waarin mensen in grotschilderingen worden afgebeeld, zijn het meestal stokfiguren, met weinig of geen detail.

En de meeste mensengravures uit deze periode zijn slechts karikaturen van mensen, het meest voorkomende item zijn de zogenaamde ‘venussen’, die duidelijk objecten van de vrouwelijke sekse waren (misschien met betekenis binnen een vruchtbaarheidscultuur) in plaats van pogingen tot realistische afbeeldingen. Het is natuurlijk mogelijk dat andere kunst die mensen afbeeldde werd geproduceerd, maar op bederfelijk materiaal, zoals hout, dat het niet heeft overleefd.

Conservatieve neanderthalers

Een van de meest interessante vragen die we hebben over de laat paleolithische periode is waarom de mensen die leefden in cultureel opzicht zoveel progressiever waren dan degenen die eraan voorafgingen. Tijdens de meer dan 600.000 jaar van het Midden Pleistoceen – verspreid over ongeveer de tijd van de eerste oversteek van de sapiensdrempel in Europa naar de tijd van de Neanderthalers – was de culturele vooruitgang extreem traag, er vonden geen veranderingen plaats gedurende duizenden generaties (hoewel de Europese cultuur nog steeds ver vooruit was op de cultuur elders in de wereld).

En de Neanderthaler zelf was een buitengewoon conservatief wezen. Gedurende de ruwweg 100.000 lange jaren van zijn bestaan heeft hij geen belangrijke innovaties gemaakt, maar slechts een langzame uitwerking en ontwikkeling van de gereedschapsindustrie bewerkstelligd die hij geërfd had van zijn voorgangers.

Groeispurt van vooruitgang

Het is waar dat tijdens de interglaciale periode van Riss-Wuerm ongeveer 150.000 jaar geleden (vóór de verschijning van de Neanderthaler en vlak na de uitbreiding van de mens naar de noordelijke Euraziatische vlakte) er een relatief plotselinge golf van technologische vooruitgang was. Gereedschappen en wapens gevonden in Ehringsdorf, Duitsland, aan de rand van de noordelijke vlakte, daterend uit die tijd, lopen ver vooruit op alles wat eerder bekend was – of iets van meer zuidelijke sites van dezelfde leeftijd. Onder de Ebringsdorf-werktuigen bevinden zich de eerste echte speerpunten ter wereld, de punten van met de hand geworpen speren.

Maar pas toen de Cro-Magnon mens meer dan 100.000 jaar later aan het begin van het late paleolithicum verscheen, ving het soort vooruitgang dat in Ehringsdorf werd waargenomen opnieuw aan.

Een nieuw ras

Eigenlijk was er geen plotselinge technologische revolutie om het late paleolithicum in te luiden. De eerste laat paleolithische gereedschappen waren niet verschillend van die van de Neanderthaler periode. De laat paleolithische revolutie was eerder raciaal dan cultureel.

De breuk met het verleden lag in de verschijning van een nieuw ras van mensen, en de mensen van dit nieuwe ras, creëerden binnen enkele duizenden jaren een technologische revolutie die onder andere keramiek en boogschieten voortbracht. Zelfs vanaf het begin van het late paleolithicum was het echter duidelijk dat het nieuwe ras van een hogere evolutionaire klasse was dan alles wat eerder was gekomen; dit bewijsmateriaal was te zien in de hoedanigheid van muziek en kunst die zich toen openbaarde.

Neotenie

Een moderne verklaring van de raciale transformatie van Neanderthaler naar Cro-Magnon Man heeft betrekking op het zoölogische fenomeen genaamd neotenie. Dieren die dit fenomeen vertonen, zijn diegenen die zich niet volledig ontwikkelen tot het stadium van volwassenheid en bepaalde larvale infantiele kenmerken behouden gedurende hun levensduur. Jonge neotiene dieren verschillen alleen van niet-neotiene dieren van dezelfde soort in hun glandulaire functies; een klier die volgroeidheid stimuleert faalt in het produceren van het normale niveau van hormonen.

Omdat jonge Neanderthalers veel meer op jonge Cro-Magnons leken dan de volwassenen van de twee rassen op elkaar leken, is er gesuggereerd dat er op een bepaald moment ongeveer 40.000 jaar geleden een mutatie plaatsvond met een verandering in de hypofyse van de Neanderthaler. Het ‘kinderlijke’ (ten opzichte van de Neanderthaler) Cro-Magnon-ras was het resultaat, en de neotene-achtige toestand van Cro-Magnon mens manifesteerde zich psychisch in zijn muzikale en artistieke neigingen en in de afwezigheid van het extreme conservatisme dat zijn voorgangers kenmerkte.

Onze eerste verwanten

Of neotenie de juiste verklaring biedt voor de ontwikkelingen in de laat paleolithische periode of niet, het is duidelijk dat het ras dat op rendieren op de toendra van Noord-Europa jaagde vanaf de tweede Wuerm-glaciale opmars tot ongeveer 10.000 jaar geleden in essentie modern was, niet alleen fysiek, maar ook psychisch, en het was daarom het eerste ras om op deze aarde te verschijnen waarmee we de band van volledige verwantschap kunnen voelen.

In de volgende aflevering zullen we de laat paleolithische mensen van Europa volgen tot in de Mesolithische periode, en zullen we de culturele en subraciale ontwikkelingen die toen plaatsvonden bekijken, inclusief de eerste verschijning van de Indo-Europeanen of Ariërs.

“Wie we zijn” is een serie artikelen over de geschiedenis van het blanke ras. Deze reeks artikelen werd geschreven door William Luther Pierce voor de uitgaven van zijn organisatie, The National Alliance. Elke maand zal op dinghal.com de Nederlandse vertaling van één van de artikelen uit deze reeks worden geplaatst.

Bekijk alle artikelen in de serie “wie we zijn”