Er lijken steeds meer economen te zijn die pleiten voor een samenleving zonder contant geld. En je hoeft geen econoom te zijn om in te zien dat een samenleving zonder contant geld een groot probleem kan worden in geval van negatieve rente. Talloze banken -als belangrijkste de ECB – hanteren momenteel al negatieve rente, al wordt de gemiddelde burger er nog niet mee geconfronteerd. De meeste banken die heden te maken hebben met negatieve rente berekenen dit nog niet door aan hun klanten. En met goede reden. De natuurlijke en rationele reactie van iemand die moet gaan betalen voor het stallen van zijn geld op een bank is contant geld onder zijn matras gaan bewaren, waar het in ieder geval niet minder wordt door tijdsverloop (inflatie buiten beschouwing gelaten dan).

Nu spreek ik liever niet te snel van samenzweringen, maar de huidige gang van zaken is op zijn minst verdacht. Bekende economen willen een samenleving zonder contant geld en willen dat combineren met een negatieve rentevoet om zo mensen te dwingen om “huur” te betalen over hun eigen geld. Als je geen contant geld kan hebben, dan heb je wel een bank nodig. Dat is hoe (((ze))) je te pakken krijgen. Ze voeren georganiseerde misdaad en fraude aan als excuus, wat toch allemaal een beetje hol klinkt. Hoe slecht georganiseerde misdaad en terrorisme ook mogen zijn, het verlies van privacy (in dit geval de overheid die al je economische activiteiten in de gaten kan houden) en de beperking van monetaire mogelijkheden voor de gemiddelde burger doet Orwelliaans aan en het hoe dan ook niet waard.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat inflatie op een vergelijkbare manier werkt, behalve dan dat het wat subtieler is. Inflatie en de hoge rente op spaarrekeningen doet het lijken alsof je rijker wordt terwijl je eigenlijke koopkracht daalt. Bijvoorbeeld, als je begint met 5 euro op de bank en daarover rente krijgt van 2 euro, dan heb je uiteindelijk 7 euro. Klinkt goed. Maar als tijdens diezelfde periode een big mac in prijs stijgt van 4 euro naar 8 euro, dan heb je feitelijk geld verloren ondanks dat het aantal euro’s op je bankrekening is toegenomen. In die zin is het helemaal niets nieuws dat spaarders geld verliezen door te sparen. Wat wel nieuw is, zijn de explicitering van het verlies en het verwijderen van de mogelijkheid om iets te kopen zonder dat de overheid mee kan kijken. We leven in interessante tijden…

Zorgelijk als dit is, kapitaal vindt altijd een weg. Als spaarders gedwongen worden om rente te betalen over het stallen van hun geld op de bank en niet meer wordt toegestaan contant geld zelf in bewaring te hebben, dan zullen ze gewoon opteren voor andere objecten die waardevast zijn en relatief makkelijk op te slaan zijn. Edelmetalen, juwelen, edelstenen, kunst, fossielen enz. zijn allemaal zaken die de rijken al gebruiken om belasting van hun vermogen te ontwijken. In een samenleving zonder cash wordt dit een tactiek die door elke groep met enig vermogen zal worden gebruikt. China is een goed voorbeeld van de manier waarop een markt reageert op restrictief financieel beleid vanwege kunstmatige lage rente die ze gedwongen worden te accepteren. niemand wil meer geld stallen op de bank dan noodzakelijk is, en zodoende hebben ze en masse geïnvesteerd in onroerend goed, wat bijdraagt aan de huidige zeepbel waarmee ze zitten opgescheept. Daarnaast vindt de georganiseerde misdaad gewoon een nieuw gat in de markt om financiële diensten aan te bieden die feitelijk verboden zijn in de legale markt. China is welbekend om het bestaan van dergelijke dienstverleners. Wie weet, ze zouden zelfs hun toevlucht kunnen nemen tot het creëren van hun eigen zwarte valuta als de omstandigheden er om vragen, en een mooie wereld zonder contant geld kan precies die omstandigheden bieden. We mogen verwachten dat innovatieve mensen over de hele wereld een verscheidenheid aan tactieken zullen ontwikkelen -zowel legaal als illegaal- om aan een dergelijk systeem te ontkomen. Misschien biedt het de hoop van een grote diversificatie van investeringen, en niet een enorme zeepbel in een sector van de economie, zoals in China het geval is.

Een ander alternatief wordt geboden door crypto-valuta zoals bitcoin. Ze hebben uiteraard hun beperkingen, maar hoe meer gangbare valuta hun bruikbaarheid verliezen, des te meer aantrekkingskracht zullen dergelijk op algoritmes gebaseerde valuta hebben. Je geld opslaan in een bitcoin wallet gaat best aantrekkelijk klinken als je andere mogelijkheden zijn om je geld op een bankrekening met negatieve rente te stallen, of thuis in een grote kluis goud of zilver op te slaan en zo een prachtig doelwit voor criminelen te worden.

Het is waarschijnlijk niet onrealistisch om te stellen dat het volk meer vertrouwen heeft in een onpersoonlijk algoritme dan in de financiële elite. En dat is niet omdat onpersoonlijke algoritmes een bepaalde lofzang of respect verdienen, het is gewoon een weergave van een wijdverbreide overtuiging over de onbetrouwbaarheid van de huidige financiële elites. Als de elites de valutamarkten maar genoeg verneuken om het gebruik van crypto-valuta op grote schaal gangbaar te maken, dan zou dat zeker een stap zijn richting een enorme financiële markt met een groter democratisch gehalte. Maar laten we niet vergeten, dit is een spel dat de gevestigde orde zou kunnen verliezen. En verliezen zullen ze niet van een apathisch volk dat niet bereid is zijn eigen financiën te beheren zonder tussenkomst van derden.