Het onmogelijke is gebeurd….. ik heb rap muziek gevonden die ik zowaar acceptabel vind. Ik begrijp niets van wat deze gast allemaal zegt zonder de ondertiteling, maar met ondertiteling wordt duidelijk dat er in ieder geval 1 rapper in de wereld is die iets anders wil dan geld, hoeren en drugs.

Er zijn tegenwoordig best een aantal rappers die een extreem-rechts gedachtegoed hebben, met name in Oost-Europa lijkt dit soort rap aan populariteit te winnen. Het is een wat vreemde ontwikkeling, aangezien rap muziek in essentie toch zwarte muziek is die nooit verheven is boven het meest platvloerse dat denkbaar is. We kunnen zeggen dat het een positieve ontwikkeling is die er aan bij kan dragen dat jongeren laagdrempelige toegang wordt geboden tot het juiste gedachtegoed. Maar aan de andere kant is het maar de vraag of dit een goed beeld schetst. Rap muziek is niet alleen platvloers, het is ook erg simpele muziek. De gemiddelde rapper heeft waarschijnlijk geen weet van wat een toonladder is.

Grootheden als Wagner of Mozart zullen muzikanten zoals deze Bujak niet worden, daarvoor is de muziek te tijdgebonden. Maar het is een middel tot een doel, zoals ook RAC en OI! dat zijn.

Redactie: Het youtube-kanaal van Bujak is inmiddels – niet geheel verrassend – verwijderd.

3 Responses

Comments are closed.