Er is veel gezegd en geschreven over de Europese unie. Maar vaak gaan mensen voorbij aan het gedachtegoed van degenen die daadwerkelijk met de Europese scepter zwaaien. Zij vormen een beter argument tegen de EU dan welke Euroscepticus dan ook. Want de Europese Unie is momenteel het politieke vehikel dat op bijzonder indringende wijze doordringt tot in de Nederlandse politiek.

De kwestie Europa is een degelijke, vrij neutrale studie die gedegen inzicht kan geven in de voortschrijdende Europeanisering van de natiestaten binnen de Europese Unie. Want bedenk wel, wanneer “nette” academici en politici spreken over Europeanisering dan hebben zij het alleen over het zuiver kapitalistisch-materialistisch wereldbeeld dat binnen de Europese Unie als zaligmakend wordt gezien. Raciale eigenheid heeft geen plaats binnen hun voorgestelde utopie, culturele en taalkundige eigenheid worden op papier soms nog serieus genomen, al worden ook deze in werkelijkheid ondermijnt door enorme volksverhuizingen van lagere menssoorten richting onze klei te bevorderen.

De uitspraken en het gedrag van veel kopstukken binnen de Europese politiek getuigen van een enorme arrogantie, en zelfs afkeer van de Europese bevolking waarvan zij zelf onderdeel zijn. Onze houding tegenover hen zou moeten zijn zoals die van Corneliu Codreanu zou zijn, getuige zijn uitspraak: “Als ik geconfronteerd wordt met een vijand en een verrader, en ik heb maar één kogel, dan zal ik er elke keer voor kiezen de verrader neer te schieten.”

Etienne Davignon
Jean-Claude Juncker
Jean-Claude Juncker
Jose Manuel Barroso, kopstuk van de Europese Unie