apartheid

Wat is een racist? Het woordenboek geeft ons een definitie, maar niemand gebruikt tegenwoordig nog een woordenboek. Racist is zo’n beetje een term die gebruikt wordt tegen elke blanke persoon, in het bijzonder tegen degenen die zichzelf niet verachten en die weten dat het in hun belang is om niet alleen als individu te handelen, maar ook als collectief. De echte vraag die we moeten stellen is: wat is er mis mee om een racist te zijn?

Niet-blanken wordt feitelijk toegestaan om “racistisch” te handelen zonder dat ze sociale of juridische sancties hoeven te vrezen. Blanken zouden dit ook wel kunnen, maar we staan het onszelf niet toe. Maar waarom niet? Veel blanken zullen een beroep doen op hun status en plaats in de maatschappij, en verzekeren ons ervan dat ze die toch echt helemaal zelf hebben verworven, en dus geen collectieve actie nodig hebben. Deze mensen denken dat ze beter zijn dan anderen, en dus ook beter dan niet-blanken. Alleen de bruine medemens heeft een groot sociaal vangnet in zijn omgeving nodig om te kunnen slagen in het leven. Natuurlijk zullen ze dat nooit expliciet zeggen, al zijn ze politiek gezien nog zo rechts.

Maar een masochistische linkse rakker zou zonder blikken of blozen blanke onderdrukking van al die arme bruine mensjes benoemen als de fundamentele noodzaak voor dat grote sociale vangnet dat ze nodig hebben. Anderen hebben weer een ideologische motivatie: de christenen en het handjevol conservatieven die in Nederland en Vlaanderen te vinden zijn geloven in de fundamentele gelijkheid van alle mensen in aanschijns Gods, en je hoeft alleen de harten van al deze gelijke mensen voor je te winnen om de out-groep tot de in-groep te maken.

Dus waarom zouden blanken in Nederland en Vlaanderen racistisch moeten zijn?

Omdat het redelijk is.

Elke blanke die “blanke suprematie” wil behouden, oftewel, elke blanke die ervoor wil zorgen dat blanken de numerieke meerderheid blijven en de politieke hegemonie behouden handelt vanuit zijn eigen, rationele belangen. In ons democratische systeem wordt beleid bepaald door allerlei belangengroepen. Niet-blanken proberen al decennia lang blanken te laten opdraaien voor hun kosten van levensonderhoud, en als het kan nog wat meer. Waarom kunnen die niet-blanken niet in hun eigen behoeften voorzien? Simpelweg omdat het voordeliger is om de productievere out-groep te belasten. gegeven de huidige demografische ontwikkelingen kan dit niet blijven voortduren. Het probleem met het socialisme van onze tijd is dat je uieindelijk al het geld van de blanken hebt uitgegeven.

Ondanks de cultureel marxistische leugen dat we kunnen leven in een wereld waarin geen enkele groep de macht heeft over een andere groep is de realiteit dat dit niet mogelijk is. Zoals hun mislukte pogingen om de staat te gebruiken om een economisch evenwicht tussen verschillende groepen te krijgen, zal het ook niet mogelijk zijn om een evenwicht in machtsverhoudingen te krijgen. Hoe is dat überhaupt af te dwingen? De constante veranderingen in bureaucratische regels na elke verkiezing zou leiden tot een staat waarin het recht arbitrair is. Uiteindelijk zal een bepaalde groep de hegemonie verkrijgen. Waarom laten we dergelijke juridische capriolen niet gewoon voor wat ze zijn en laten we de macht houden bij de groep waar die nu nog ligt?

De grote ironie van “blanke suprematie”, zoals hierboven gedefinieerd is erin gelegen dat die in het belang is van niet-blanken. Als blanken tot minderheid worden zal de noodzaak zich aandienen voor een collectief handelen omdat beleid dat dan gevoerd gaat worden rechtstreeks tegen onze belangen in zal gaan. Voor de genoemde individualisten en linkse figuren: je ras zal je tot een doelwit maken. Ze weten dat jij hebt wat zij willen hebben, en zij zullen het proberen van je te ontnemen. En zolang blanken niet handelen als collectief is er geen enkele manier om de macht van groepen die wel collectief handelen te breken.

3 Responses

  • Ik begrijp nooit helemaal waarom blanken al decennia lang nalaten te onderkennen dat ze samen sterker staan. Dat heeft op zich ook niets te maken met je beter voelen dan anderen, maar gewoon jezelf realiseren dat je samen sterker staat

  • ‘Racist!’ heeft dezelfde inhoudelijke waarde als ‘schobbejak!’ Realiteit is racistisch. Het feit dat elke weldenkende Nederlander doodsbang is om racist te worden genoemd toont aan hoe machtig cultureel marxisme is geworden. Hetzelfde geldt overigens voor sexisme.

    (dank voor de link btw)

    • We zijn inderdaad een volkje geworden dat doodsbang is om op wat voor manier dan ook buiten het politiek aanvaardbare spectrum te vallen. Dat zal altijd zo blijven denk ik, het is een kwestie van dat wat aanvaardbaar is te laten verschuiven richting onze kant.

      (en alles kan daar aan bijdragen, zelfs een link naar een min of meer verwante site)

Comments are closed.