De wereld in vlammen is een essay dat Francis Parker Yockey begin jaren ’60 schreef. Francis Parker Yockey is een vrij onbekend figuur in de lage landen, en niet eerder is er enig werk van hem vertaald in het Nederlands. Daar is nu verandering in gekomen. Yockey was een politiek denker die als neo-Spengleriaans kan worden aangemerkt. Hij begon als advocaat en werkte in de jaren ’40 voor de Amerikaanse overheid tijdens de Neurenberg processen, waar hij er al snel achter kwam dat de Amerikanen daar niet zaten omwille van rechtvaardigheid, maar omwille van wraak op de Duitsers. Hij brak zodoende snel met de Amerikanen, reisde veel door Europa en vestigde gedurende langere tijd in Brittas Bay,Ierland, waar hij zijn magnum opus schreef. In zijn hoofdwerk, Imperium: De filosofie van politiek en geschiedenis (klik hier voor de Engelstalige versie) pleit hij overtuigend voor een totalitair, op cultuur gebaseerd pad om het Westen voor de ondergang te behoeden.

In De wereld in vlammen verkent hij de militaire situatie die op dat moment onvermijdelijk lijkt te eindigen in de derde wereldoorlog. Het essay geeft ons een tijdsbeeld, maar zoals altijd in het werk van Yockey geeft het ons ook zicht op zaken die minder tijdsgebonden zijn. In dit werk is vooral zijn analyse van de Russische en de Amerikaanse militaire ziel interessant, aangezien die zich in de afgelopen decennia op dezelfde manier geuit hebben zoals beschreven in dit essay.

One Response

Comments are closed.