Immigratie is antisociaal… niet echt verrassend voor de meeste mensen. De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid heeft na een grondig onderzoek enkele conclusies getrokken die elke simpele ziel met louter basisschool al decennia geleden onderkende: immigratie werkt niet in het voordeel de sociale cohesie van een gemeenschap.

In het onderzoek staan twee vragen centraal:

1. Hoe groot is vandaag de dag de diversiteit naar herkomst in Nederland, en welke verschillen zijn er tussen en binnen gemeenten?
2. Wat is het verband tussen diversiteit naar herkomst en de sociale cohesie in een wijk of gemeente, en tussen diversiteit naar herkomst en de economische ontwikkeling van een regio?

De onderzoekers concluderen dat er een negatief verband bestaat tussen grotere diversiteit en sociale cohesie, dat er een negatief verband bestaat tussen grotere diversiteit en economische groei en dat er binnen een gemeenschap met een grotere diversiteit van meer delinquentie sprake is. Kortom, buitenlanders zijn ons ongeluk, en in tegenstelling tot wat alle linkse goedmensen ons willen laten geloven: immigratie is antisociaal.

Het is enigszins vreemd dat de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid dit onderzoek nu heeft uitgevoerd. Er zijn wereldwijd al redelijk wat onderzoeken naar deze materie gedaan, en de conclusie is meestal dezelfde als die de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid nu trekt. Een praktische vertaling naar politiek beleid is echter niet te verwachten, want dat zou een ruggengraat en nationale waardigheid vereisen, en dat is nu net waar het onze politici en beleidsmakers aan ontbreekt. Ze willen immers voor een volgende zittingsperiode weer verkozen worden, dat is de hoogste waarde in de Nederlandse politiek.

Waarschijnlijk gaat de regering dit vraagstuk dus oplossen door meer immigranten in Nederland toe te laten…

Het volledige onderzoek is te lezen op de site van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid.

One Response

Comments are closed.