tegen de zionistische lobby

Oproep voor manifestatie tegen de Zionistische lobby

Op zaterdag 28 september om 14:00 uur zal de Nederlandse afdeling van de Racial Volunteer Force een manifestatie organiseren bij het centrum van de zionistische schaduwmacht in Nederland: de Israelische ambassade in Den Haag (verzamelen bij het Willem Drees monument).

De lange arm van Israel reikt ook ver in ons land. De zionistische lobby doet zijn invloed gelden via talloze maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Het zionisme is daarmee niet enkel de staatsideologie van de roofstaat Israel, maar ook van belangrijke en invloedrijke delen van de Nederlandse politiek, die zich maar al te graag op verradelijke wijze ten dienste stellen aan deze volkvreemde schaduwmacht.

Het zionisme vertegenwoordigt geen nationalisme, maar is een verwerpelijke ideologie die wereldheerschappij promoot voor een zgn. “uitverkoren volk”, dat alle andere volkeren op aarde meent te mogen uitbuiten en onderdrukken. Het maakt bij dat streven gebruik van de macht van de roofstaat Israël en de dubbele loyaliteit van de invloedrijke en machtige zionistische diaspora-gemeenschappen, wereldorganisaties en individuen die wereldwijd verspreid zijn.

Kom ook in verzet tegen het zionisme en sluit je aan bij de antizionistische bevrijdingsstrijd!

Wanneer? Zaterdag 28 september 2019
Hoe laat? 14:00 uur
Waar? Willem Drees monument in Den Haag

Ontdek meer over deze organisatie op de website van Landstorm / RVF Nederland