Den Haag

Wees je bewust van wie je bent, en van wie je afstamt, wees er trots op, maar laat het je nooit afleiden van je missie of laten verleiden tot luiheid. In plaats van blindelings geloven dat je stam en je natie geweldig zijn, ga de verbintenis aan ze groots te maken. Herinner je dat het de natie is waar we voor werken, dat wil zeggen: het volk, niet de staat. Niet de overheid, niet de politici, niet de bankiers en niet de multinationals.

Hoe maken we de natie groots? De waarde van de natie ligt besloten in het volk, en we moeten er zorg voor dragen dat onze mannen en vrouwen de best mogelijke zijn. Het begint met ieder van ons als individu. We leven in een universum van oorzaak en gevolg. Mensen die onderdrukt worden en in de ketenen van slavernij leven verdienen het. Om vrij te zijn is kracht, onverschrokkenheid en strijd vereist. Als we vrij willen zijn moeten we de onszelf ontwikkelen tot mannen en vrouwen die deze vrijheid waardig zijn, zodat ze zichzelf de vrijheid kunnen toe-eigenen.

Negeer de argumenten van het kleinzerige nationalisme en streef naar iets dat grootser is. Ontwikkel jezelf tot de best mogelijke mens die je kan zijn, fysiek, mentaal en spiritueel. Zorg er daarna voor dat je huishouden en omgeving een reflectie zijn van jezelf. Vind je eigen stem en vind anderen. Leid hen weg van de valse dichotomie van links en rechts, het valse conservatisme en kleinzerige nationalisme naar het ware pad. Voed een gemeenschap. Vind de best mogelijke vrouw en krijg kinderen met haar. Voed je kinderen op met traditionele en nobele waarden die zullen voortleven lang nadat je zelf dood bent. De missie is groter dan een van ons, en het is een missie die lang zal doorgaan nadat jij of ik dood zijn. Bouw iets dat de eeuwigheid kan trotseren, dat is wat onze voorouders deden.

Want wat wij doen in dit leven vindt zijn weerklank in de eeuwigheid.

One Response

Comments are closed.