Het esoterisch Hitlerisme van Miguel Serrano

Miguel Serrano (1917-2009) was een bijzonder figuur. Tijdens zijn leven was hij diplomaat voor Chili, ontdekkingsreiziger, dichter, en vooral een schrijver over esoterisch Hitlerisme. Het denken van Serrano is enorm ver verwijderd van wat de meeste moderne mensen herkennen als we spreken over spiritualiteit. De esoterie van Serrano is krachtig anti-modernistisch en is doordrongen van gnostische elementen waarin wordt uitgewijd over de oorsprong van de Ariërs als afstammelingen van de Hyperboreeërs.

Het denken van Serrano heeft een basis in het nationaalsocialistische wereldbeeld, maar hij vult dit aan met een symbiose tussen Hindoeïstische, Kristelijke en Noordse en Germaanse religieuze tradities. Dit maakt het werk van Serrano voor veel mensen moeilijk te doorgronden, laat staan op waarde te schatten, aangezien het vraagt om een welhaast encyclopedische kennis van genoemde religieuze tradities vraagt. Met name de hindoeïstische en Germaanse tradities treden in zijn denken op de voorgrond, en hij beschouwd deze beiden als afkomstig van Arisch-Hyperboreaanse bronnen.

Een groot deel van zijn intellectuele basis ontleent Serrano aan het werk van Carl Jung, de psycholoog die een grote interesse toonde in voor-Christelijke religieuze tradities, al zij het vanuit het oogpunt van zijn wetenschap, en in mindere mate als opmaat naar een nieuwe (of herwonnen) religieuze basis. De collectieve archetypes die Jung in zijn werk veelvuldig benoemd zijn ook bij Serrano terug te vinden, al wordt bij hem meer nadruk gelegd op de raciale basis ervan. Hitler is een centraal figuur in deze esoterische stroming, en hij wordt -net als in het werk van Savitri Devi– gezien als avatar (goddelijke incarnatie) die streed tegen de demonische materialistische tendensen in ons tijdperk van verval, dit Kali Yuga.

Hieronder de Nederlandse vertaling van een van de latere essays van Miguel Serrano: De Zoon van de Weduwnaar. Waarschijnlijk is dit ook het eerste werk van deze man dat in het Nederlands vertaald is, wat gezien het onderwerp van zijn werk niet geheel verwonderlijk is.