savitri devi

Voor de oningewijden lijkt Savitri Devi op het eerste gezicht een enigma; een Francaise die haar nationaliteit verwierp en die inruilde voor de Griekse, vervolgens richting India trok – het land dat de rest van haar leven haar spirituele thuisbasis bleef – en daar nominaal hindoe was. Maar bovenal was Savitri Devi een nationaalsocialist, en haar hele leven pleitte zij vurig voor de nationaalsocialistische idealen, die volgens haar een eigentijdse verwezenlijking waren van de Arische waarden van onze verre voorouders. Haar liefde voor India kan worden verklaard doordat India het enige land was (en is) waar – in de vorm van het hindoeïsme – de oude Arische ziel voortleeft in de samenleving. Hitlerisme en hindoeïsme is een kort essay dat voor het eerst gepubliceerd werd in 1980. Het is een korte beschrijving van de relatie tussen de hindoe-wereld en het nationaalsocialisme en zijn leider: Adolf Hitler.

In onze bibliotheek is – naast het essay Hitlerisme en hindoeïsme – ook het boek “Een zoon van god” te downloaden, dat gaat over het leven van Ahknaton, zoon van de zon en grondlegger van het monotheisme. Daarnaast ligt er momenteel nog een ander werk van Savitri Devi voor om in het Nederlands vertaald te worden: “Aangeklaagd: de mens”. Dit werk zal naar verwachting eind 2019, begin 2020 voltooid zijn en op deze site gepubliceerd worden.

Hieronder is het artikel Hitlerisme en hindoeïsme te downloaden, en kan men in het kort kennismaken met de gedeelde achtergrond van beiden.