encryptie

Encryptie en privacy hangen in toenemende mate met elkaar samen. We leven in een tijd waarin de politiek incorrecte webpagina’s die in je browser zijn opgeslagen, of zelfs de boeken die je in huis hebt allemaal kunnen worden gebruikt om karaktermoord te plegen in een juridische procedure. In sommige gevallen kan het gebruikmaken van bepaalde websites of het in bezit hebben van bepaalde boeken al strafbaar zijn, in Nederland bijvoorbeeld, is het in bezit hebben van Mein Kampf nog steeds verboden. Dit is een realiteit waartoe we ons te verhouden hebben, en er zijn een aantal stappen die we kunnen nemen om onszelf in te dekken. Het versleutelen van bestanden, berichten en hele harde schijven is waarschijnlijk de meest effectieve en eenvoudige manier om dat te doen.

In extreem-rechtse kringen lijken er heel wat misverstanden te bestaan over de kracht en het gebruik van verschillende versleutelingsmogelijkheden. Laten we deze misverstanden eens proberen te ophelderen. Versleuteling kan ervoor zorgen dat je bestanden veilig en afgesloten blijven, en dit is te bereiken met een minimum aan inspanning en kennis. Een belangrijke voorwaarde daarbij is vooral dat je consistent bent in het toepassen van versleuteling. Pak je het goed aan, dan zal vadertje staat gewoonweg niet in staat zijn om bij de informatie te komen die ze willen, en die ze tegen je willen gebruiken.

Het is een feit dat voor alle praktische doeleinden er ruim beschikbare methoden zijn die zo sterk zijn dat de overheid ze gebruikt voor militaire en justitiële doeleinden. Deze methoden zijn door overheden niet te kraken binnen een redelijke termijn of tegen aanvaardbare kosten. Iedereen in extreem-rechtse kringen kan makkelijk gebruik maken van deze methoden, en zou dat ook moeten doen. Er is geen excuus om het niet te doen. Al je handelen transparant houden geeft misschien de illusie dat je een brave burger bent die de wet niet overtreed, maar feitelijk maakt dat het de overheid vooral makkelijker om een uitgebreid profiel over je op te bouwen, dat tegen je kan worden ingezet als het uitkomt.

Voor overheden is versleuteling een nachtmerrie dossier geworden. Veel verfijnde programma’s die worden gebruikt voor spionage zijn niet opgewassen tegen basale versleutelingsmethoden. Een aantal van de door de overheid gebruikte programma’s kunnen je internetverkeer, je telefoongesprekken, je e-mail, je fax et cetera allemaal gelijktijdig onderscheppen. Het doet er ook helemaal niet toe of je crimineel gedrag vertoont of niet, in de eenentwintigste-eeuwse veiligheidsstaat gaan inlichtingendiensten er vanuit dat iedereen wel iets te verbergen heeft, en zij willen erachter komen wat dat is. Of je handelen legaal is of niet wordt pas op het einde van de rit beslist, eerst wil de overheid weten wat je doet en denkt. En versleuteling houdt je onder de radar. Zelfs als je niets verkeerd doet help je de overheid door geen gebruik te maken van versleuteling. Want alle informatie is waardevol voor inlichtingendiensten, en de veiligheidsdiensten zijn in dienst van een links-liberale elite die onze vijand is.

De te maken keuze is duidelijk: Of je beschermt je eigen privacy, wat ook een grondwettelijk recht is en je in staat stelt om langer door te gaan dan de rest. Of je kiest voor transparantie, en maakt het een officier van justitie mogelijk om je incorrecte gedachten te gebruiken om je af te schilderen als de vleesgeworden duivel die zo lang mogelijk achter de tralies moet verdwijnen. Zelfs als je een leidend, publiek figuur bent zal het zo nu en dan nodig zijn om te communiceren over gevoelige zaken met je achterban.

Nu zijn er altijd van die defaitisten die zeggen dat het allemaal niet uitmaakt, omdat de overheid zooooo machtig is dat ze alle versleuteling kunnen breken. Onzin! Er zijn sites die wapens of drugs, en politiediensten krijgen de mensen die er achter zitten over het algemeen alleen te pakken als ze simpele, domme fouten maken.

Maar goed, wat kunnen we doen om onze privacy enigszins te bewaken? Er zijn een aantal concrete stappen die we kunnen nemen:

– e-mail
De meeste van ons gebruiken mailproviders als gmail of outlook. Deze bedrijven houden op geen enkele manier rekening met de privacy van gebruikers, en zullen bij het minste of geringste bereid zijn gegevens over te dragen aan overheidsdiensten die daar om verzoeken. En er zijn toch echt een aantal goede alternatieven: tutanota en protonmail bieden beide mailboxen aan die volledig versleuteld zijn.

– pgp
PGP staat voor pretty good privacy, en het is een van de beste manieren om stukken tekst of hele bestanden te versleutelen. Een boodschap die versleuteld is met PGP kan theoretisch gekraakt worden, al zal dat praktisch niet gebeuren omdat het kraken ervan zo lang duurt dat het nauwelijks in cijfers te vatten is. Goed gebruik van PGP is erg eenvoudig, als je eenmaal weet hoe het werkt. We zullen binnenkort een uitgebreid artikel wijden aan het gebruik van PGP.

– tor
Tor is een gratis browser die makkelijk te downloaden is van de site van The tor project. Tor stelt je in staat om anoniem het internet op te gaan. Lees hier meer over de werking van tor. Als je weinig verstand hebt van IT, bedenk dan wel dat er meer nodig is dan alleen het gebruik  van tor browser om volledig anoniem te zijn.

– vpn
VPN staat voor Virtual Private Network. Er zijn verschillende diensten die (betaald) VPN aanbieden. Het gebruik van zo’n VPN dienst geeft je als het ware een ander IP-adres, waardoor voor websites die je bezoekt niet te achterhalen is wat je echte IP-adres is. Er zijn bijzonder veel aanbieders van VPN-diensten, sommige van deze diensten zeggen geen logs bij te houden, waardoor ze ook nooit informatie over je surfgedrag zouden kunnen doorspelen aan derden. Of ze zich ook werkelijk aan hun woord houden is niet altijd goed te controleren.

Het is niet bijzonder moeilijk om bovenstaande mogelijkheden te implementeren. Vooral het overschakelen naar een andere mailprovider en het installeren van tor browser is voor iedere IT-leek te doen.

Doen dus!

4 Responses

  • Ik denk dat de meeste mensentoch gewoon te lui blijven om ook maar 5 minuten de moeite nemen om zich ergens in te verdiepen. Probleem is dat die computers zo makkelijk de illusie in stand kunnen houden dat we anoniem zijn….

    • VPN en Sleutels ook, terwijl dit niet per definitie het geval is. Vandaag de dag moet je bijna een hacker zijn om echt veilig online te kunnen surfen. Een luxe die helaas niet iedereen heeft.

  • Ik heb uw advies ter harte genomen: een VPN dienst in de armen genomen, surfen vanuit een tor-browser en een bescherm emailadres. Ik ben altijd van mening geweest dat louter laffe uitgangspunten tot een dergelijke keuze leiden, en nog steeds ben ik het hier ergens mee eens. De strijd zal op termijn niet anoniem te voeren zijn. Uit strategische overwegingen is het op dit moment echter niet verkeerd om toch te proberen zo anoniem mogelijk te blijven. Dit is puur en alleen om de werking van propaganda te verfijnen en althans niet direct bloot komen te staan aan de persoonlijke consequenties ervan.

  • “Ik ben altijd van mening geweest dat louter laffe uitgangspunten tot een dergelijke keuze leiden, en nog steeds ben ik het hier ergens mee eens.’

    Dit heb ik zelf ook lang gedacht, maar er is een simpele gedachte die voor ons allen leidend moet zijn, en die ook ons ook leert dat online anonimiteit momenteel te verkiezen is:

    – Geef de vijand niets

Comments are closed.